Reklamacja

Ogólne Warunki Reklamacji dostępne w formacie PDF

PDF: Warunki gwarancji
PDF: Procedura rozpatrywania reklamacji i roszczeń z tytułu gwarancji jakości

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt na reklamacje@as-pl.com